Sunday, January 10, 2016

                                                           Konferencja naukowa z cyklu

              "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 

                                     KapitalizmNowa fala imperializmu...

                                              Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny
                                                           Pobierowo 5-10 września 2016Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wskazują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego świata. Jeszcze niedawno wydawało się , że monocentryczny świat amerykańskiej dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, Unia Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji i przedmiotem marzeń i westchnień wszystkich ludzi na świecie.A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego rynku.
Zmiany, które nadeszły są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego kapitalizmu stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one różnych obszarów życia społecznego i róznych obszarów świata. Należą do nich niewątpliwie:
- decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, militarnych;
- rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata jak Bliski Wschód, Afryka północna i środkowa, narastanie napięcia na Dalekim Wschodzie;
- niespotykane do tej pory co do rozmiarów fale migracyjne z państw i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen, fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwencjami, czasy Wędrówek Ludów;
- kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do "trzecioświatowych";
- kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, wytworzenia swoistych "bliskich kolonii" na przedmieściach wielkich miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem. Obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracownicze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;
- panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem. Na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szokiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa międzynarodowego, praw człowieka i obywatela - z bandycka napaścią państwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy państwowej włącznie;
- rosnąca fala wielobarwnego politycznego  oporu wobec szerzącego się w ten sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, opór  i walka w przeróżnych formach walki o socjalizm, o inny możliwy świat  i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej , awangardowej krytyki  współczesnego kapitalistycznegoświata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów,  filozofów, kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków....

Do prezentacji referatów i wystąpień na tematy związane z przedstawionymi tu problemami, a pisane w duchu dociekliwych i poszukujących czytelników Karola Marksa, zapraszamy interdyscyplinarne grono pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Nasza konferencja Nowej Krytyki odbędzie się w tym roku jak zwykle w Pobierowie, tym razem w dniach 5-10 września.


                       Zgłoszenia i abstrakty proszę nadsyłać do 31 maja 2016 
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w charakterze słuchacza, bez wystąpienia referatowego.
                  
                              na adres REDAKCJI  nowakrytyka[at]@whus.pl

Warunkiem rejestracji i przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 250 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO:
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2016
wpłata na podane konto jest warunkiem uczestniczenia w konferencji 

Szczegółowy PROGRAM konferencji zostanie opublikowany do końca LIPCA 2016

Podbijamy wszelkie delegacje.
 Wybrane referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat.


.
                                                           Konferencja naukowa z cyklu

              "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 

                                     KapitalizmNowa fala imperializmu...

                                              Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny
                                                           Pobierowo 5-10 września 2016Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wskazują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego świata. Jeszcze niedawno wydawało się , że monocentryczny świat amerykańskiej dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, Unia Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji i przedmiotem marzeń i westchnień wszystkich ludzi na świecie.A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego rynku.
Zmiany, które nadeszły są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego kapitalizmu stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one różnych obszarów życia społecznego i róznych obszarów świata. Należą do nich niewątpliwie:
- decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, militarnych;
- rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata jak Bliski Wschód, Afryka północna i środkowa, narastanie napięcia na Dalekim Wschodzie;
- niespotykane do tej pory co do rozmiarów fale migracyjne z państw i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen, fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwencjami, czasy Wędrówek Ludów;
- kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do "trzecioświatowych";
- kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, wytworzenia swoistych "bliskich kolonii" na przedmieściach wielkich miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem. Obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracownicze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;
- panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem. Na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szokiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa międzynarodowego, praw człowieka i obywatela - z bandycka napaścią państwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy państwowej włącznie;
- rosnąca fala wielobarwnego politycznego  oporu wobec szerzącego się w ten sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, opór  i walka w przeróżnych formach walki o socjalizm, o inny możliwy świat  i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej , awangardowej krytyki  współczesnego kapitalistycznegoświata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów,  filozofów, kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków....

Do prezentacji referatów i wystąpień na tematy związane z przedstawionymi tu problemami, a pisane w duchu dociekliwych i poszukujących czytelników Karola Marksa, zapraszamy interdyscyplinarne grono pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Nasza konferencja Nowej Krytyki odbędzie się w tym roku jak zwykle w Pobierowie, tym razem w dniach 5-10 września.


                       Zgłoszenia i abstrakty proszę nadsyłać do 31 maja 2016 
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w charakterze słuchacza, bez wystąpienia referatowego.
                  
                              na adres REDAKCJI  nowakrytyka[at]@whus.pl

Warunkiem rejestracji i przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 250 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO:
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2016
wpłata na podane konto jest warunkiem uczestniczenia w konferencji 

Szczegółowy PROGRAM konferencji zostanie opublikowany do końca LIPCA 2016

Podbijamy wszelkie delegacje.
 Wybrane referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat.


.

Monday, December 8, 2014

           Konferencja naukowa z cyklu "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 
                                                           Pobierowo 2-7 września 2015    


       Róża Luksemburg i  socjalistyczna strategia dla Europy

                                            "Socjalizm albo barbarzyństwo!"                                       

                                                                                                           PROGRAM


 2 września / środa  /
- przyjazd  i zakwaterowanie od godziny 12.00

      godz.18.00  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI / sala kominkowa /

3 września / czwartek /

      godz. 10.00 – 14.00
        prof. Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski)
Przydatność teorii Róży Luksemburg dla poznania współczesnego globalnego kapitalizmu
        Katarzyna Ciarcińska (Uniwersytet Szczeciński)
        Proletariacki feminizm Róży Luksemburg
        dr Ewa Kochan (Uniwersytet Szczeciński)
Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej
        dr Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)
Wartość jako pochodna imperializmu. Róża Luksemburg i możliwy model antropologii ekonomicznej 
Paweł Szelegieniec ( Uniwersytet Jagielloński)
Kapitalizm monopolistyczny' jako paradygmat radykalnej ekonomii politycznej
        Jakub Nikodem (Uniwersytet Warszawski)
Socjalizm albo barbarzyństwo. Załamanie się ideologii neoliberalnej a powracające widmo faszyzmu

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00
        Tymoteusz Kochan (Uniwersytet Szczeciński)
Polityczna reprodukcja kapitału
        Jakub Barszczewski (Uniwersytet Białostocki )
"Socjalizm XXI wieku - alternatywa czy utopia?"
        Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki)
Przeciwko hipotezie reformistycznej. Od Róży Luksemburg do Oskara Langego i Wandy Wasilewskiej
        Prof. Andrzej Wojtaszak
Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego 
Łukasz Moll ( Uniwersytet Śląski )
Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne'a Balibara”

PRZERWA

           godz. 20.00   prof. Jerzy Kochan - De non existentia dei… socjalizm a religia
                / Wokół książki Jerzego Kochana “De non existentia czyli o nieistnieniu
                 boga”, SCHOLAR, Warszawa 2015 /
                              

4 września / piątek /

       godz. 10.00 – 14.00
 prof. Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski)
      Szkoła frankfurcka a postmodernizm – przypadek pewnego nieporozumienia
  dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański) 
     Thorstein Veblen a klasycy marksizmu 
prof. Zbigniew Galor (Uniwersytet Szczeciński)
    Lumpenkapitalizm jako efekt akumulacji kapitału i lumpenrozwoju – Między Różą Luksemburg  
    oraz Andre Gunderem Frankiem
 Borys Cymbrowski, Szymon Pytlik (Uniwersytet Opolski)     
      Socjologia historyczna avant la lettre. 
   "Rozwój przemysłu w Polsce" R. Luksemburg jako przyczynek do współczesnych badań w  zakresie  historycznie zorientowanych nauk społecznych
 Michał Sokolski ( Uniwersytet Szczeciński)
     Od Williama Morrisa do Edwarda Thompsona: kultura i rewolucja w brytyjskiej tradycji      marksistowskiej
Michał Siermiński (Uniwersytet Warszawski, Bez Dogmatu)
     "Solidarność" Leszka Kołakowskiego
PRZERWA OBIADOWA

      godz. 15.00 – 19.00
PANEL: 
Wymiary panowania i hegemonii w procesach transformacji ustrojowej
Magdalena Ozimek (Uniwersytet Opolski)  Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności, prof. Bohdan Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski) Hegemonia polityczna. Współczesne zatosowania kategorii artykulacji interesów ustrojowych i tzw. interesów teoretycznych. Przykład transformacji ustrojowej realnego socjalizmu, prof. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski) Pojęcie hegemonii. Ideologiczno-kulturowy wymiar hegemonii , prof. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski) Między hegemonią, ładem wielobiegunowym a global governance. Historyczne warianty koordynacji globalnego kapitalizmu,
  
PROJEKCJA
prof. Filip Pierzchalski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego- Bydgoszcz)
Wyobrażenia męskości w patriarchalnej kulturze hegemonii na przykładzie sztuki "One Minute"  / 40 min projekcja +  komentarz /

godz. 20.00    prof. Jan Kurowicki  Zerowość estetyczna i granice sztuki

 5 września / sobota/

godz. 10.00 – 13. 00  
WARSZTAT Wokół "Czarnej księgi polskich artystów"
 dr Mikołaj Iwański / Akademia Sztuki Szczecin/ , prof. Rafał Jakubowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wszechnica Inicjatywy Pracowniczej)

PRZERWA OBIADOWA

godz. 15:00-16:30
    dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
        Emancypacyjny potencjał sztuki (wykład i dyskusja)

godz. 17.00-19.00
         WERNISAŻ
      "Najmłodsza siostra" - Pani prof. Agata Zbylut Pracownia Działań Intermedialnych i Interaktywnych NAJMŁODSZA SIOSTRA – wystawa i prezentacja filmów Jagoda Dukiewicz, Małgorzata Goliszewska, Karolina Łatowska, Anita Majewska, Andrzej Mara, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Katarzyna Sokół, Barbara Szczepaniak, Konrad Wujciów,
                                     
      
godz. 20.00 - 22.00
       PREZENTACJA
 prof.  Rafał Jakubowicz Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej Prezentacja filmów: Dawid Marszewski, Michalina Mistrzak & Anna Raczynski, Justyna Orłowska, Paulina Piórkowska, Julia Popławska

6 września / niedziela /

godz. 10.00 – 14.00
         Michał Pytlik (Uniwersytet Opolski )
          Tworzenie nadbudowy w świetle teorii dysonansu poznawczego
       prof. Ilona Koutny (UAM – Poznań) 
         Polityka językowa w Europie i kwestia wspólnego języka
         dr Janusz Jartyś  (Uniwersytet Szczeciński)
        Polska lewica wobec LGBT 
        /na tle wkładu socjalistów i socjaldemokratów w zmianę oblicza
        obyczajowego Europy/
        Grzegorz Wyczyński  (Uniwersytet Wrocławski)
         Kultura popularna, kultura masowa i radykalne strategie emancypacyjne we współczesnym
         świecie

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00
              Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński)
                       Między imperializmem narodowym, a liberalizmem ekonomicznym.
              <<Akumulacja kapitału>> Róży Luksemburg i jej konteksty\
                Damian Winczewski, (Uniwersytet Szczeciński)
                                Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej marksistowskiej ekonomii politycznej
          dr Mariusz Baranowski (UAM – Poznań)
                 Kryzys kapitalizmu a reżimy socjalne. Próba eksplikacji
          dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)  
                Kolej na ROWERlucję. Kult samochodu w kapitalizmie

20.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZANIE KONFERENCJI

7 września / poniedziałek /

WYJAZD uczestnikówUWAGA!
Oczywiście możliwe są jeszcze drobne zmiany w przedstawionym programie. Proszę też zgłaszać wszelkie błędy, zmiany afiliacyjne, w tytułach itp.

Przypominamy, że referenci, którzy chcą opublikować swoje wystąpienia proszeni są o złożenie swoich artykułów w trakcie trwania konferencji / artykuł, summary, keywords, notka o Autorze, płyta lub możliwość zgrania / .                                  Róża Luksemburg  (urodzona 5 marca 1871 w Zamościu, zamordowana  15 stycznia 1919 w Berlinie) jest wybitną postacią zarówno światowej humanistyki, nauk społecznych, jak i światowego ruchu rewolucyjnego. Jako kobieta zajmująca się w sposób wybitny nauką i polityką jest do dziś postacią ciągle nam współczesną i bliską.  Jako marksistka, jako rewolucjonistka, jako wzór emancypującej się kobiety, ale także jako nowoczesna Polka, Żydówka, europejka i internacjonalistka.
      Jej prace badawcze, gorąco dyskutowane w czasach ich pierwszej publikacji, nabrały po stu latach nowego blasku i zdumiewającej aktualności. 
     Róża Luksemburg okazuje się niezwykle inspirującą i nowoczesną w czasach Europy zjednoczonej w ramach Unii Europejskiej, w warunkach intensywnych procesów globalizacji, w ogniu walk z hegemonią neoliberalizmu i kreowanym przez prawice kryzysem ekonomicznym, w sytuacji realnej dezorganizacji europejskiej lewicy i  intensywnych poszukiwań nowych form jej organizacji i dynamizacji.

     Celem konferencji jest dyskusja i analiza zarówno dorobku teoretycznego Róży Luksemburg, jak i współczesnych problemów teoretycznych, społecznych, politycznych związanych z tak bliską jej rewolucyjną perspektywą przebudowy Europy i świata. Zapraszamy do nadsyłania na naszą konferencją zgłoszeń referatów i wystąpień  związanych z następującą problematyką:

1. Róża Luksemburg - jej dorobek i jego aktualność.
2. Kryzys współczesnego kapitalizmu. Krytyka neoliberalizmu, neokolonializmu, militaryzmu
3. Neoliberalizm i jego hegemonia. Perspektywy hegemonii socjalistycznej 
4. Współczesne formy własności,  wyzysku i eksploatacji
6. Róża Luksemburg a nowoczesna teoria klas i walki klasowej 
5. Spory o  teorię kapitalizmu 
6. Totalitarna demokracja liberalna a człowiek jednowymiarowy
7. Wojna i militaryzm jako element kapitalistycznej reprodukcji
8. Róża Luksemburg i rewolucyjny feminizm
9. Rewolucja kulturalna jako obrona przed barbarzyństwem. Nowy paradygmat kulturowy
10. Spory o kształt społeczeństwa post-kapitalistycznego.Socjalizm i komunizm
11. W poszukiwaniu współczesnego podmiotu rewolucyjnego. Partia czy sieć
12. Polityka i ideologia w kulturze i sztuce. Sztuka rewolucyjna

       Zgłoszenia proszę nadsyłać do 30 czerwca 2015. Abstrakty wystąpień do 3o czerwca 2015. 
                   Na adres prof. Jerzego Kochana: jerzy_kochan[at]@poczta.onet.pl
                   lub adres REDAKCJI  nowakrytyka[at]@whus.pl

Warunkiem rejestracji jest wpłata 150 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO

UWAGA ZMIANA!  Koszt zakwaterowania pokrywają organizatorzy.

Podbijamy wszelkie delegacje.
 Referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat..