Tuesday, November 13, 2012


Kolejna konferencja naukowa NOWEJ KRYTYKI z cyklu 


"Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" pt.

"KAROL MARKS I MATERIALIZM HISTORYCZNY"                                      PROGRAM
                       Pobierowo  13-19 czerwca 2013

13 czerwca / czwartek /
- przyjazd  i zakwaterowanie od godziny 14.00
18.00 - UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI  
                          / sala kominkowa /

14 czerwca / piątek /
 
 10.00 – 14.00
Prof.  Jerzy Kochan / Uniwersytet Szczeciński, „Nowa Krytyka” / ”  K. Marks: praca produkcyjna, uspołecznienie”
Dr Janusz Ostrowski  /prezes Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, Instytut Filozofii  Uniwersytet Warszawski / „Geneza i rozwój myśli Marksa a „znikający przedmiot” materializmu historycznego”
Dr Adam Ostolski  / Uniwersytet Warszawski, Warszawa, współprzewodniczący partii Zieloni 2004 / „Internet i walki klasowe”
Dr  Sławomir Czapnik / Uniwersytet Opolski / " Ekonomia polityczna wojny z terrorem"

 16.00 – 19.00                 
Dr Bogusław Jasiński "Teleologia pracy w <Kapitale> Karola Marksa jako paradygmat myślenia poza systemowego"
Prof. prof W. Gubin, S. Konaczewa, W. Serbinienko  / Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Rosja/
  Problem obiektywnej rzeczywistości w naukach społecznych
(К. Marx – К. Manheim – Z. Bauman)“
Проблема объективной реальности в социальных науках (К. Маркс – К. Манхейм – З. Бауман)
Dr Tomasz Wiśniewski / Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, Warszawa /Dwa materializmy historyczne H. Marcusego”
Dr  Przemysław Pluciński /Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu /  Heglizm, marksizm, kulturalizm – H. Marcusego potyczki z perspektywą materialistyczną”

 "Sztuka jako teoremat". 
 20.00 - Na marginesie książki "ESTETYKA PO ESTETYCE". Dr Bogusław Jasiński
           - "Historia mojej sztuki" - Romuald Kutera  
/ http://www.browar.wroc.pl/index.php?from=aHR0cDovL3d3dy5icm93YXIud3JvYy5wbC9wX25ld3MucGhwP2lkPTE1Mw== /

15 czerwca / sobota /

  10.00 – 14.00
Prof. Zbigniew Wiktor / Wrocław /  „Chiny po ostatnim zjeździe KPCh”
Dr Mariusz Baranowski  / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / „Uwarunkowania historyczne welfare state: miedzy kapitalizmem i socjalizmem?”
Tymoteusz Kochan / Uniwersytet Szczeciński /Próba rekonstrukcji teorii formacji"
Dr Bartosz Mika / Uniwersytet Gdański /  Czy praca kreatywna pogrzebie kapitalizm?”
16.00 – 19.00

Natalia Juchniewicz  / Uniwersytet Warszawski /    "Zegar Karola Marksa"
Regina Ciereszko / Uniwersytet Gdański /  „Z koncepcją socjalizmu Zygmunta Baumana w XXI wiek?”
Łukasz Moll / Uniwersytet Śląski, Katowice / „Ekologiczna bariera reprodukcji rozszerzonej, a może żyzne pastwisko dla kapitalizmu katastroficznego?”
Łukasz Milenkowicz / Uniwersytet Śląski, Katowice / „ Ludzie zbędni w służbie wyzysku”

20.00 - 
 J. Kochan „Socjalizm”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.
  Dyskusja nad książką z udziałem Autora. Prowadzenie Tymoteusz Kochan.

16 czerwca / niedziela /
 
10.00-14.00
dr Janusz Jartyś Karol Marks w ideologii Polski Ludowej
Ariel Modrzyk  / Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań / „Marnotrawstwo w  kontekście marksowskiej teorii wartości pracy. Zarys jakościowej socjoekonomii krytycznej”
Maciej Szlinder / Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań /  „Dochód podstawowy a własność i teoria wartości”


16.00-19.00
Grzegorz Wyczański / Uniwersytet Wrocławski / „Materializm historyczny a koncepcja pól społecznych  Pierre`a  Bourdieu”
Agata Kowalewska / Uniwersytet Warszawski /  Ideologia jako technika. Teoria kina w szkole frankfurckiej
Krzysztof Linda  „Materializm historyczny, a praktyki awangardy artystycznej”
dr Tomasz Sikora  /Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie/„Nie palmy stodół, wznośmy własne? Wokół pewnego opowiadania Wiliama Foulknera”

20.00 -22.00
 Dyskusja nad książką prof. Jana Kurowickiego  „Figury i maski w praktykach ideologicznych”, KiP, Warszawa 2013 . Dyskusja na książką z udziałem Autora. Prowadzenie prof. Jerzy Kochan.
17 czerwca / poniedziałek/

10.00-14.00
 Prof. Adam Karpiński /Uniwersytet Gdański / „Marksa ugrzęźnięcia w kulturze przyczyną utopijności utopii  komunistycznej”
Dr Maciej Sosnowski  / Instytut Filozofii PAN, Warszawa / „Dialektyka tego, co nowe. Heglista G. Lukacs”
Bartosz Wójcik  / Uniwersytet Jagielloński, Kraków /  „Z powrotem do Frankfurtu, albo rewizja heglomarksizmu”
 
16.00-19.00
 Jakub Barszczewski  / Uniwersytet Białostocki / „Badiou, Eagleton, Zizek a chrześcijaństwo jako rewolucja”
Dawid Matuszek  / Uniwersytet Śląski , Katowice /"Trwóżcie się. Žižka i Badiou spór o uniwersalia"
 Dr Krzysztof Kędziora / Uniwersytet Łódzki / „Stanisław Brzozowski i jego Marks”
Kamil Piskała / Uniwersytet Łódzki / „Julian Brun-Bronowicz – materializm historyczny w działaniu”

20.00 -
 PANEL
doc. dr Bohdan Kaczmarek, prof. dr hab. Mirosław Karwat, prof. UW dr hab. Tadeusz Klementewicz / Uniwersytet Warszawski /: "Remanent z marksizmu w politologii".

18 czerwca / wtorek /

10.00-14.00

Michał Sokolski  / Uniwersytet Szczeciński / "Między Tołstojem a Engelsem: wojna i historia"
Michał Pospiszyl   / Uniwersytet Warszawski / "Czas i rewolucja"
Rafał Majka /SWPS Warszawa  /  „Wyobraźnia polityczna – próba rekonceptualizacji”

20.00
 Uroczyste zakończenie konferencji

19 czerwca / środa /

WYJAZD  do godziny 12.00 / możliwość pozostawienia bagaży do godziny 19.0 /

Uwaga! Program może ulec jeszcze niewielkim zmianom…
Najciekawsze referaty będą opublikowane na łamach "NOWEJ KRYTYKI."

No comments:

Post a Comment