Sunday, June 1, 2014


                Konferencja naukowa czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka" i Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa  z cyklu "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" pod tytułem                                                                   


                           Marksizm w kulturze polskiej

                                       Pobierowo  2-7 wrzesień 2014

 

 2 września / wtorek  /


- przyjazd  i zakwaterowanie od godziny 12.00

18.00 -             UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI


3 września / środa /


godz. 10.00 – 14.00

prof. Jan Kurowicki  / UE Wrocław /  Marksizm jako przedmiot wiary
dr Janusz Ostrowski  /UW / Między Heglem a Lukácsem. Pęknięcie w teorii ideologii u Marka Siemka
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska /PTHM Warszawa  / Lukács i Althusser jako filozofowie pola epistemologicznego w pracach Marka J. Siemka
dr Ewa Kochan  / US / Róża Luksemburg i bunt mas
 Anna Piekarska / UW / Wojna wojnie. Róża Luxemburg i Carl Schmitt
dr Florian Nowicki / Warszawa / Bogdana Suchodolskiego koncepcja pożytecznego egoizmu i autoteliczności życia na tle polskich sporów o aksjologiczne treści marksizmu Dyskusja

godz. 16.00 – 19.00

prof.  Andrzej Wojtaszak / US / Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu  w korespondencji oraz "Pismach Zbiorowych"

Kamil Piskała /UŁ/ Zapomniana tradycja. Lewica socjalistyczna i gorące lata 30.

dr Janusz Jartyś / US /  Karol Marks w oficjalnym piśmiennictwie powojennej Polski

Jakub Krzeski / UW / Marksistowska lektura <<Listu otwartego>> Modzelewskiego i Kuronia

dr Przemysław Pluciński /UAM/  Neoanarchistyczne odczytania idei „demokracji miejskiej”. Przypadek RSA

Dyskusja

godz. 21.00   DYSKUSJA    Marksizm a Polska

Michał Siermiński / IF UW  / Sprawa niepodległości Polski w pismach Róży Luksemburg
Jakub Wenzel  / UW / Peryferie odczarowane. Marksizm wobec czy przeciw polskości?


4 września / czwartek /


 godz. 10.00 – 14.00

prof. Adam Karpiński / UG / Polski zmierzch marksistowskich interpretacji Marksowskiej aksjologii

Natalia Juchniewicz / UW/SWPS /  Marks post-fenomenologiem?

Tymoteusz Kochan  / US / Walka klas i trzy typy antagonizmów

Bartosz Ślosarski / UAM / W stronę demokracji pracowniczej, czyli współczesna recepcja myśli Antona Pannekoeka

dr Joanna Bednarek / UAM / Akumulacja pierwotna i czasy kapitalizmu

Dyskusja

godz. 16.00 – 19.00

Damian Winczewski  / UG / Problem kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie. Dyskusja pomiędzy Oskarem Lange, a przedstawicielami austriackiej szkoły ekonomii

dr Mariusz Baranowski / UAM / Wokół welfare economics Oskara Langego

Paweł Szelegieniec  /  UJ /  Gospodarka planowa w myśli Michała Kaleckiego

Zbigniew Marcin Kowalewski /Le Monde diplomatique – Edycja polska /   Wczesnooperaistyczna strategia kontroli robotniczej w świetle dynamiki włoskiego ruchu rad fabrycznych w latach siedemdziesiątych

Barszczewski Jakub Piotr /UB /  Stanisław Rychliński – między ekonomią a zaangażowaniem

Dyskusja

godz. 20.00    DYSKUSJA                 Marksizm a religia

prof. Jerzy Kochan / US / „Religia jako opium ludu”. Karol Marks, Fryderyk Engels a Jarosław Ładosz  

 5 września / piątek /

godz. 10.00 – 14. 00

                                       Marksizm - busola dla politologów

 prof. Bohdan Kaczmarek / UW / Marksistowskie inspiracje w analizach roli interesów w badaniach nad polityką i mechanizmami działania organizacji  

prof. Mirosław Karwat / UW /  Szkoła poznańska - ożywczy impuls dla teorii polityki

prof. Tadeusz Klementewicz / UW / Spuścizna Jerzego Topolskiego - aktualna i inspirująca dla politologów

 Magdalena Ozimek / UO / Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje

dr Filip Pierzchalski  / UKW /  Zastosowanie dialektyki w analizach politologicznych.

Dyskusja


godz. 16.00 – 20.00

Magdalena Cyankiewicz   Drugi brzeg Stanisława Wygodzkiego - od Rubikonu po Exodus

dr Tomasz Załuski  / UŁ / Marksizm w „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego 

 Michał Nikodem  /UŚ /   Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego

Katarzyna Urbaniak / UW /  Laboratorium emancypacji. Wymiar estetyczny Parateatru Jerzego Grotowskiego

Agata Kowalewska /  UW/  Marks niemodny. Ślady marksizmu w polskim kinie po roku ’89.

 Tomasz Orłowski / UAM / Rozliczanie przeszłości w polskiej sztuce potransformacyjnej

dr  Sławomir Czapniak / UO / Punx not dead. Marksistowskie wątki w polskim punku

Dyskusja

godz. 21.00        PANEL           Estetyka marksistowska: realizm bez granic?

dr Łukasz Milenkowicz  / UŚ /  Sposoby produkcji a literatura: Lenin i Jameson

Magda Kaźmierczak /UW/  Czy zawsze realizm? Polska sztuka i estetyka wobec Marksa

 dr B. Jasiński Pojęcie mimesis jako centralna kategoria estetyki marksistowskiej

6 września / sobota /

godz. 10.00 – 14.00


Michał Pospiszyl / UW – Praktyka Teoretyczna / Czas wielości. Zegar mechaniczny i narodziny nowoczesności"

Marcin Dachtera  / WSNHiD  Poznań / Problem kreatywności z perspektywy marksizmu autonomistycznego – przyczynek do marksistowskiej teorii kreatywności jako rozszerzonej reprodukcji wiedzy.

Wojtek Kowalski-Mierkiewicz Racjonalizm jako ideologia, opium ludu i negacja życia w kontekście filozofii Stanisława Brzozowskiego

Michał Sokolski  / US /  Zygmunta Baumana i E.P. Thompsona spór o proces formowania się klasy robotniczej

Artur Maroń / US /Bezdroża filozofii pracy

 Łuksz Moll / UŚ /  Polski „zombie-proletariat”

dr Bartosz Mika /UG/  Wewnątrz i międzygeneracyjna ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Przykład trójmiejskich stoczniowców

godz. 16.00
Posiedzenia redakcji i zespołów tematycznych

20.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZANIE KONFERENCJI

7 września / niedziela /

WYJAZD uczestników

UWAGA!
Oczywiście możliwe są jeszcze drobne zmiany w przedstawionym programie.Proszę też zgłaszać wszelkie błędy literowe, zmiany afiliacyjne, w tytułach itp. 
Przypominamy, że referenci, którzy chcą opublikować swoje wystąpienia proszeni są o złożenie swoich artykułów w trakcie trwania konferencji / artykuł, summary, keywords, notka o Autorze, płyta lub możliwość zgrania / .


No comments:

Post a Comment