Thursday, August 4, 2016
Konferencja naukowa z cyklu

              "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 

                                   KapitalizmNowa fala imperializmu...

                                              Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny
                                                           Pobierowo 5-10 września 2016                                                          PROGRAM KONFERENCJI 5 września  2016  / poniedziałek /

- przyjazd  i zakwaterowanie od godziny 12.00 

godz.18.00 
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI / sala kominkowa /

6 września 2016 / wtorek /

10.00- 12.00
prof. dr hab. Jacek Tittenbrun  (UAM Poznań )
Zarys strukturalizmu socjologiczno-ekonomicznego
Dyskusja

12.00 – 14.00
Karolina Jesień , Monika Woźniak ( Uniwersytet Warszawski)
Czemu nie jestem modernistą? Estetycy patrzą na faszyzm
dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)
Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-rozrywkowego
Monika Różycka (Uniwersytet Szczeciński)
Pracownik jako narzędzie do zdobywania pieniędzy  a zarządzanie dla ludzi – nowe nurty w ekonomii i zarządzaniu
Dyskusja

Przerwa obiadowa

16.00-19.00
 prof. Andrzej Wojtaszak / Uniwersytet Szczeciński /
Socjaliści polscy wobec imperializmu na przełomie XIX i XX wieku
Karolina Zakrzewska  / Uniwersytet Warszawski /
Antropologia zachłanności
dr Baranowski Mariusz / UAM Poznań /  
Ekonomia społeczna w gospodarce kapitalistycznej. Problem marginalizacji i wykluczenia społecznego
 dr Ewa Kochan /Uniwersytet Szczeciński /
 Ekosocjalizm
/”To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat.” Na marginesach książki Naomi Klein /
Łukasz Moll (Uniwersytet Śląski)
Zmienić system, a nie klimat. Ekologia imperializmu, imperializm ekologii
Dyskusja

PRZERWA

20.00  PANEL  Stowarzyszenie Marksistów Polskich
PERSPEKTYWY MARKSIZMU I SOCJALIZMU
/ paneliści:  prof. Mirosław Karwat / UW Warszawa /, prof. Jacek Tittenbrun,/ UAM Poznań /  prof. Jerzy Kochan  / US Szczecin / + DYSKUSJA

7 września 2016

10.00 – 14.00

Klasyczne i współczesne mechanizmy dominacji i uzależnienia
- prowadzenie prof. M. Karwat 
 
prof. Mirosław Karwat  / Uniwersytet Warszawski /
Modelowa typologia form wpływu, dominacji  i uzależnienia
doc. dr Bohdan Kaczmarek / Uniwersytet Warszawski /
Czy możliwa jest systemowa alternatywa dla współczesnego globalnego kapitalistycznego imperializmu?
prof.  Filip Pierzchalski  / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz  /
Kultura popularna jako przejaw ideologicznej manipulacji w państwach kapitalistycznych
 prof. Tadeusz Klementewicz - / Uniwersytet Warszawski /
Plusy ujemne kapitalizmu. Jak szacować koszty społeczne akumulacji kapitału? 
 Magdalena Ozimek  / Uniwersytet Opolski /  
O cechach życia w "nowym kapitalizmie". Richard Sennett jako wskazówka dla zaangażowanych badaczy polityczności

Dyskusja

Przerwa obiadowa

16.00 – 19.00


dr Aleksander Zbrzezny /ASP Warszawa /
 Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji
dr Bartosz Mika / Uniwersytet Gdański /
 Socjologiczny realizm Karola Marksa a praca oparta na osiągnięciach nauki
dr Janusz Jartyś / Uniwersyet Szczeciński / 
Aspekty imperialne w społecznym i politycznym życiu współczesnego świata
Barbara Więckowska  / Uniwersytet Szczeciński /
Współczesne tendencje imperialistyczne na przykładzie Ukrainy
Paweł Śliżewski  / Uniwersytet Szczeciński /
Nacjonalizm jako ideologia w ujęciu współczesnych historyków o inspiracjach marksistowskich

Dyskusja

Przerwa

20.00 -
SZTUKA I HISTORIA
 "Czy słyszy pan te krzyki" – powstaje FILM
PANEL: dr Bogusław Jasiński / filozof, reżyser, scenarzysta /, Krzysztof Kopka / scenarzysta: „80 milionów”, „Głęboka woda”, „Fotograf” /, prof. Jerzy Kochan / filozof i prowadzący panel /

8 września 2016

10.00-14.00
prof. Zbigniew Wiktor  / Uniwersytet Wrocławski /
Jak należy rozumie wypowiedź Xi Jin-pinga, że „Marksizm musi być podstawową zasadą i kierunkowskazem. Inaczej partia mogłaby stracić swoją duszę i kierunek w konfrontacji z planami rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na lata 2016-2020
prof. He Ping  /Wuhan University China /
 Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis.  Rereading the Accumulation of Capital
dr Florian Nowicki / Warszawa /
 Immanuela Wallersteina krytyka uniwersalizmu europejskiego

Tymoteusz Kochan /Uniwersytet Szczeciński /
Imperializm a postimperiializm
Jakub Barszczewski / Uniwersytet Białostocki /
Immanuel Wallerstein – specyfika imperializmu i przyszłość kapitalistycznego systemu-świata
Dyskusja

Przerwa obiadowa

16.00-19.00


Arkadiusz Wojciechowski / Uniwersytet Szczeciński / 
Imperializm jako fetysz 
Michał Sokolski / Uniwersytet Szczeciński /  
Protest i przetrwanie. E. P. Thompson i Kampania na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego 
Michał Siermiński / Uniwersytet Warszawski /
Pomyśleć nową wspólnotę – myśl społeczno-polityczna Leszka Kołakowskiego, 
Jacka Kuronia i Adama Michnika w przededniu „Solidarności”
Łukasz Milenkowicz / Uniwersytet Śląski  - Katowice /
  Platonow i utopijna neutralizacja
Katarzyna Urbaniak /Uniwersytet Warszawski /
Laboratorium emancypacji. Wymiar estetyczny Parateatru Jerzego Grotowskiego
Piotr Paszyński  / Uniwersytet Warszawski /
 Prawda w Filmie. Benjamin i rewolucyjna rola technologicznej reprodukcji 

Przerwa
20.00
Wieczór klubowy – sala kominkowa
Religia – katolicyzm – świat - Polska
dr Ryszard Gaj / Uniwersytet Białostocki /  
 Papież Franciszek:  krypto-neoliberalna krytyka neoliberalnego kapitalizmu i imperializmu.

9 września 2016

10.00-14.00
 Michał Pytlik  / Uniwersyet Opolski /
Psychologia społeczna a materializm historyczny
prof. Tomasz Wiśniewski / Uniwersytet Warszawski /
Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
prof. Jerzy Kochan / Uniwersytet Szczeciński /
Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli….
Jakub Nikodem /Uniwersytet Warszawski /
Historia, dialektyka, system. Zalety i ograniczenia 'nowej dialektyki'
Damian Winczewski / Uniwersytet Szczeciński /
 Lenin i sztuka wojny
Adam Klewenhagen  / Uniwersytet Warszawski /
Koniec historii strajku? Neoliberalny ład a odmowa pracy
  

Przerwa

16.00
dr Filip Ilkowski  / Uniwersytet Warszawski / 
Imperializm i państwo kapitalistyczne
/ wokół książek Filipa Ilkowskiego "Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny" i "Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych" (wyd. Adam Marszałek, 2015) / 
Dyskusja

19.00 - Wieczór klubowy. Sala kominkowa

10 września 2016
WYJAZD uczestników do godziny 12.00

UWAGA!

Możliwe są niewielkie  zmiany w programie. W razie jakichś pomyłek, konieczności zmian, nowych propozycji, bądź odwołań prosimy o kontakt mailowy.

Warunkiem uczestnictwa i przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 250 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO:
Fundacja "Z naszej strony" 
 Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2016
wpłata do 1 września 2016 na podane konto jest warunkiem uczestniczenia w konferencji 
Podbijamy wszelkie delegacje.
 Wybrane referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat.


"Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy" 

                                     KapitalizmNowa fala imperializmu...

                                              Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny
                                                           Pobierowo 5-10 września 2016Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wskazują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego świata. Jeszcze niedawno wydawało się , że monocentryczny świat amerykańskiej dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, Unia Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji i przedmiotem marzeń i westchnień wszystkich ludzi na świecie.A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego rynku.
Zmiany, które nadeszły są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego kapitalizmu stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one różnych obszarów życia społecznego i róznych obszarów świata. Należą do nich niewątpliwie:
- decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, militarnych;
- rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata jak Bliski Wschód, Afryka północna i środkowa, narastanie napięcia na Dalekim Wschodzie;
- niespotykane do tej pory co do rozmiarów fale migracyjne z państw i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen, fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwencjami, czasy Wędrówek Ludów;
- kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do "trzecioświatowych";
- kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, wytworzenia swoistych "bliskich kolonii" na przedmieściach wielkich miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem. Obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracownicze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;
- panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem. Na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szokiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa międzynarodowego, praw człowieka i obywatela - z bandycka napaścią państwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy państwowej włącznie;
- rosnąca fala wielobarwnego politycznego  oporu wobec szerzącego się w ten sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, opór  i walka w przeróżnych formach walki o socjalizm, o inny możliwy świat  i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej , awangardowej krytyki  współczesnego kapitalistycznego świata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów,  filozofów, kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków....

Do prezentacji referatów i wystąpień na tematy związane z przedstawionymi tu problemami, a pisane w duchu dociekliwych i poszukujących czytelników Karola Marksa, zapraszamy interdyscyplinarne grono pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Nasza konferencja Nowej Krytyki odbędzie się w tym roku jak zwykle w Pobierowie, tym razem w dniach 5-10 września.No comments:

Post a Comment