Sunday, December 10, 2017

                                                                                                                       

KONFERENCJA NAUKOWA 
czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka"

KARL MARX
1818 - 2018

urodziny Karola Marksa

                                                           Pobierowo 9 - 13 maja 2018Karol Marks urodził się 5 maja 1818 roku w Trewirze, w Niemczech. Ten błyskotliwy intelektualista, filozof, polityk, twórca - wraz z Fryderykiem Engelsem - materializmu historycznego i dialektycznego odegrał olbrzymią rolę w historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku, także wiek dwudziesty pierwszy to wiek triumfu myśli Karola Marksa i jego czytelników. Wciąż aktualny, wciąż inspirujący, dyskutowany, krytykowany, wielbiony a przede wszystkim czytany! ... i będzie tak z pewnością aż do obalenia kapitalizmu i stworzenia społeczeństwa socjalistycznego... a potem tym bardziej!

Dwieście lat później, prawie dokładnie w dzień jego urodzin organizujemy kolejną konferencję czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka" z serii " Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy". Tym razem poświęcamy ją Karolowi Marksowi.

Ale chcemy, aby nasza konferencja była czymś więcej niż konferencją, aby była naszym świętem z okazji dwuchsetlecia urodzin Karola Marksa badacza, polityka i autora, który był i jest dla nas wciąż źródłem intelektualnej przygody, fascynacji i wielu ciepłych uczuć.
Dlatego też zapraszamy do udziału w konferencji z referatami, wystąpieniami, które poświęcone są dorobkowi Karola Marksa, jego recepcji i kontynuacji, własnej refleksji inspirowanej Marksem czy szerzej marksizmem, a wreszcie z tekstami, które dotyczą różnych kwestii, ale jednocześnie są naszym zdaniem szczególnie dobre, błyskotliwe, udane i nadają się na prezent urodzinowy dla Karola Marksa.

Obchodzimy więc urodziny Karola Marksa!

W trakcie konferencji przewidujemy panele dyskusyjne, referaty i dyskusje okrągłego stołu.

Zgłoszenia referatów przyjmujemy na adres mailowy redakcji  "Nowej Krytyki"
                                                       nowakrytyka@whus.pl

Wybrane referaty będą publikowane na łamach czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka"
 / czasopismo jest punktowane - 6 punktów / .

Warunkiem uczestnictwa i przyjęcia zgłoszenia na konferencję jest dokonanie wpłaty na KONTO konferencji w wysokości
 350 złotych dla doktorantów i studentów i 
400 złotych dla pracowników naukowych.
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez wygłaszania referatu w charakterze słuchacza. W tym przypadku wpłata wynosi 400 złotych.
Opłata konferencyjna obejmuje noclegi i catering.

Zgłoszenia i WPŁATY do końca marca 2018. 

Podajemy KONTO:
Fundacja "Z naszej strony"
Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin   06 1240 1864 1111 0010 1426 6758  
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2018

Wydajemy potwierdzenia wpłat. Wpłat nie zwracamy. 
Podbijamy wszelkie delegacje.


No comments:

Post a Comment