Tuesday, March 20, 2018

Konferencja naukowa Karol Marks:: 2018

Konferencja Karol Marks: 2018                        
                                         PROGRAM
9 maja 2018 (środa)
Przyjazd /od 12:00/
18:00 Spotkanie towarzyskie w sali kominkowej

10 maja 2018 (czwartek)
9:00 – śniadanie
10:00
prof. dr hab. Halina Walentowicz /UW/ Teoria Marksa jako filozofia i niefilozofia.
Tymoteusz Kochan /US/ Świat totalnie administrowany: pomiędzy dystopią a utopią
prof. dr hab. Filip Pierzchalski /UKW/ Estetyzacja polityki jako reprodukcja wyborczej  reaktywności
dr Słwomir Czapnik / UO / Przestrzenie polityczne w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana

13:30 – obiad
15:00
dr Katarzyna Szumlewicz / UW /Inspiracje Marksowskie w pedagogice. Antonio Gramsci, Paulo Freire i Martha Nussbaum
Piotr Sieńko /UKW/ Bojowniczki, Gorszycielki, Przywódczynie. Analiza porównawcza matek-twórczyń i córki-spadkobierczyni. Słów kilka o Nałkowskiej, Krzywickiej i Nowackiej
Michał Piasecki /UW/ Marks mówi dobranoc. Marksistowskie dobranocki i filmy edukacyjne Haruna Farockiego i Hartmuta Bitomsky’ego
dr Sławomir Czapnik / UO / Punkowa interpretacja Marksa
Katarzyna Urbaniak / UW / Słaby opór czy opór słabych? O subwersywnym potencjale klęski”?

18:00 –kolacja

11 maja 2018 (piątek)
9:00 – śniadanie
10:00
prof. dr hab. Tadeusz  Klementewicz /UW/ Mit demokratycznego kapitalizmu. Klasowa interpretacja pełzającego zamachu stanu w Polsce dobrej zmiany
dr Bartosz Mika /UG/ Wywłaszczenie z własności fiskalnej jako kluczowy czynnik wyjaśniający dynamikę rozwiniętego kapitalizmu w ujęciu Wolfganga Streecka
dr Mariusz Baranowski /UAM/ Dobrobyt społeczny w usieciowionej technologicznie gospodarce: od Marksa do Ubera
prof. dr hab.  Jacek Uglik /UZ/ O rozumieniu materializmu. Mikołaj Czernyszewski i Karol Marks.

13:30 – obiad
15:00
prof. dr hab. Mirosław Karwat  / UW /Między tragedią a farsą. Powtórki z historii w zwierciadle marksizmu
Michał Siermiński /UW/ Trauma Marca '68. Kres rewizjonizmu z perspektywy 50 lat
doc. dr  Bohdan Kaczmarek /UW/ Partia - potrzeba nadal aktualna
prof. dr hab. Jerzy Kochan /US/ Co zrobić z narodem? Ber Borochow a Karol Marks.
18:00 – kolacja

12 maja 2018
9:00 – śniadanie
10:00
Michał Kozłowski /UW/ Najważniejsza idea Karola Marksa czyli 6 własności kapitału
Damian Winczewski /US/ Karol Marks i podatki
Jacek Borek /UW/ Formalna i realna subsumcja jako fazy rozwoju kapitalizmu – problemy diachronicznego odczytania
Barbara Więckowska /US/ „Młody” versus „późny” Marks, a kwestia alienacji.
13.30 obiad
15:00
prof. dr hab. Tomasz Wiśniewski /UW/ Materializm historyczny – niedokończony projekt?


dr Florian Nowicki  Marks, marksizm a problem klas kulturowych
Mikołaj Bojnarowicz /UW, RU Bochum/ Krytyka pojęcia ideologii w nawiązaniu do Marksa i Althussera
Gabriel Klimont /UW/ Obraz ludzi luźnych w źródłach warszawskich z lat 1787-1794. Ujęcie metodologiczne
Jakub Nikodem / UW / Miejsce maszyn w Kapitale Marksa i ich rola w wytwarzaniu wartości dodatkowej


Karol Marks urodził się 5 maja 1818 roku w Trewirze, w Niemczech. Ten błyskotliwy intelektualista, filozof, polityk, twórca - wraz z Fryderykiem Engelsem - materializmu historycznego i dialektycznego odegrał olbrzymią rolę w historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku, także wiek dwudziesty pierwszy to wiek triumfu myśli Karola Marksa i jego czytelników. Wciąż aktualny, wciąż inspirujący, dyskutowany, krytykowany, wielbiony a przede wszystkim czytany! I będzie tak z pewnością aż do obalenia kapitalizmu i stworzenia społeczeństwa socjalistycznego... A potem tym bardziej!
Dwieście lat później, prawie dokładnie w dzień jego urodzin organizujemy kolejną konferencję czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka" z serii "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy". Tym razem poświęcamy ją w całości Karolowi Marksowi. Ale chcemy, aby nasza konferencja była czymś więcej niż konferencją, aby była naszym świętem z okazji dwóchsetlecia urodzin Karola Marksa: badacza, polityka i autora, który był i jest dla nas wciąż źródłem intelektualnej przygody, fascynacji i wielu ciepłych uczuć.
Dlatego też zapraszamy do udziału w konferencji z referatami, wystąpieniami, które poświęcone są dorobkowi Karola Marksa, jego recepcji i kontynuacji, własnej refleksji inspirowanej Marksem czy szerzej marksizmem, a wreszcie z tekstami, które dotyczą różnych kwestii, ale jednocześnie są naszym zdaniem szczególnie dobre, błyskotliwe, udane i nadają się na prezent urodzinowy dla Karola Marksa.
W trakcie konferencji przewidujemy panele dyskusyjne, referaty i dyskusje okrągłego stołu. Zgłoszenia referatów przyjmujemy na adres mailowy redakcji "Nowej Krytyki": nowakrytyka@whus.pl oraz przez naszego Facebooka.Wybrane referaty będą opublikowane na łamach czasopisma filozoficznego "Nowa Krytyka" / czasopismo jest punktowane /. Możliwe jest też publikowanie wersji anglojęzycznej artykułu przy dostarczeniu przez Autora tzw. maszynopisu gwarantowanego tłumaczenia.
Warunkiem uczestnictwa i przyjęcia zgłoszenia na konferencję jest dokonanie wpłaty na konto konferencji w wysokości 350 złotych dla doktorantów i studentów i 400 złotych dla pracowników naukowych. Istnieje także możliwość uczestnictwa w konferencji bez wygłaszania referatu w charakterze słuchacza. W tym przypadku wpłata wynosi 400 złotych. Opłata konferencyjna obejmuje noclegi oraz catering.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 10 kwietnia 2018.
Dane do wpłaty: "Z naszej strony. Fundacja Ewy Koś  i Barbary Sikory"
70-233 SZCZECIN, PLAC ZWYCIĘSTWA 1

NIP: 8522508032  REGON: 320362126
Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758

 W tytule: KONFERENCJA POBIEROWO 2018 Wydajemy potwierdzenia wpłat. Wpłat nie zwracamy. Podbijamy wszelkie delegacje.
Miejsce: Pobierowo, ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uniwersytet Szczeciński Ośrodek Wypoczynkowy
Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo

No comments:

Post a Comment